Proje Detayları

İÇERİK

Program: Erasmus+

Ana Eylem: Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği

Alt Eylem: Yetişkin eğitimi alanında stratejik ortaklıklar (KA 204)

Stratejik Otaklığın amacı: Yeniliği destekleyen Stratejik Ortaklıklar

Başlangıç: 2017

Bitiş: 2019

Proje Adı: Sosyal Refah ve Uyumun Geliştirilmesi için Yetişkinlerin Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

PROJE ORTAKLARI;

  • Turkiye, İspanya, Polonya, Hollanda, Romanya

Proje Özeti

Eğitim, yaygın bir biçimde “insanın kişiliğini besleme süreci” ve “insan sermayesine yapılan yatırım” olarak kabul edilmektedir. Eğitim, ister örgün eğitimde, isterse yaygın ve sargın eğitimde yapılsın sadece istendik nitelikte davranış değişimlerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsar. Günümüz teknoloji ve bilgi çağında bireylerin var olabilmesi ve yaşam koşullarını iyileştirebilmesi için sahip olmaları gereken en önemli becerilerden biri de yaşam boyu öğrenmedir. Öğrenmeyi sınırlı zamanlara ve fiziksel ortamlara sığdırmak veya öğrenme için bir son nokta belirlemek mümkün değildir. Yaşam boyu öğrenme, bireylerin yaşamlarını iyi koşullarda sürdürebilmeleri için sahip olmaları gereken bir beceridir. Bu yeteneğe sahip olan bireyler yaşamlarında karşılarına çıkan her türlü fırsatı değerlendirme imkânına ulaşabilirler. Avrupa Birliği, yaşam boyu öğrenmeyi, “bilgi, beceri ve yeterliliği geliştirmek amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümü” şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca, yaşam boyu öğrenme, aktif vatandaşlığın, sosyal bütünleşmenin ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında da önemli bir unsurdur. Aktif vatandaşlığın ve sosyal bütünleşmenin temelinde gelişmiş sosyal beceriler yer almaktadır. Sosyal beceriler, bireylerin toplum içinde etkin ve bağımsız olarak yaşayabilmeleri için en önemli ve işlevsel becerilerdir. Sosyal becerilere sahip olma, kişiler arası olumlu ilişkiler kurma, bu ilişkileri sürdürme ve bireyin bu sosyal davranışları için olumlu dönütler alması açısından oldukça önemlidir.

Projemiz, yetişkin bireylerin sosyal beceri ve uyum düzeylerini geliştirmelerine, tutum ve davranışlarını hem kişisel gelişim bakımından, hem de dengeli bir toplumsal ve kültürel gelişime katılım bakımından değiştirmelerine olanak sağlayacak etkileşimli, yaygın ve sargın öğretim tekniklerini temel alan uzaktan eğitim modülleri içermektedir.

- Sosyal refahın ve uyumun artışına katkı sağlayacak bilgi, görgü, sosyal beceri ve yeterlik düzeyine sahip yetişkinlerin sayısının artmasını sağlamak,

- Kendini gerçekleştirme amacına yönelik olarak tüm yetişkinlere kendi tutum, bilgi, anlayış ve özelliklerini geliştirme olanakları sağlamak,

- Bireysel ve toplumsal gelişme yoluyla demokratik yaşam bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal değişime katkı sağlamak.

Modüller 4 ana başlıkta ele alınmıştır:

1- Aile Hayatı

2- Sağlıklı Yaşam

3- İletişim

4- Sosyal Hayat

Pageviews:62827

© Tüm Hakları Saklıdır - 2017 - Temel Beceriler Projesi